Квалитет

кој расте со вас

Дознај повеќе

  • Придобивки
  • Пакување
  • Варење
  • Достава
  • Рок
  • Прашај

Дали Битолското свежо млеко треба да се вари?

Битолското свежо млеко ги нуди сите нутриционистички предности на свежото млеко, а истовремено ја нуди практичната предност на трајното млеко со тоа што може да се консумира без да се вари. Поради квалитетот на суровото млеко кое го откупуваме во „Бимилк“, софистицираната опрема за термичка обработка и асептичната амбалажа која се користи при пакувањето на Битолското свежо млеко, тоа нема потреба да се вари.

Кои се придобивките од консумирање на свежо млеко?

Битолското свежо млеко е висококвалитетно млеко од најдобрите фарми во Македонија. Ова млеко во себе ги има сите нутриционистички предности и се карактеризира голем број хранливи материи, протеини, калциум, витамин А, Д и Е кои помагаат во создавањето и зајакнувањето на коските, го штитат забите и ги хранат мускулите. Непрозирната картонска амбалажа обезбедува апсолутна заштита на Битолското свежо млеко и на тој начин го одржува неговиот врвен квалитет.

За што придонесува картонското пакување на млекото?

Непрозирната картонска амбалажа обезбедува апсолутна заштита на Битолското свежо млеко и на тој начин го одржува неговиот врвен квалитет. Битолското млеко се пакува во повеќеслојна амбалажа во асептични услови, со што се продолжува нивната трајност. Треба да се чува на собна температура во оригиналното пакување се’ до нивното отворање.

Колку време патува свежото млеко од фарма до полица?

Свежото млеко се испорачува од фарма до вашата трпеза за 1 ден.

Најквалитетното домашно млеко се собира два пати дневно за да остане вкусно, хранливо и свежо, кога ќе стигне на нашата или вашата трпеза. За да биде достапно секој ден, за сите нас.

Колку трае свежото млеко кога ќе се отвори?

Благодарение на најновата технологија која се користи за производство на свежото млеко, Битолското свежо млеко нема потреба да се вари, а рокот на траење е 3 дена од датумот на отворање на пакувањето. Треба да се чува на собна температура во оригиналното пакување се’ до неговото отворање.

Пополнете ги полињата и испратете ни го вашето прашање во врска со Битолското свежо млеко

Дознај повеќе

Придобивки

Кои се придобивките од консумирање на свежо млеко?

Битолското свежо млеко е висококвалитетно млеко од најдобрите фарми во Македонија. Ова млеко во себе ги има сите нутриционистички предности и се карактеризира голем број хранливи материи, протеини, калциум, витамин А, Д и Е кои помагаат во создавањето и зајакнувањето на коските, го штитат забите и ги хранат мускулите. Непрозирната картонска амбалажа обезбедува апсолутна заштита на Битолското свежо млеко и на тој начин го одржува неговиот врвен квалитет.

Пакување

За што придонесува картонското пакување на млекото?

Непрозирната картонска амбалажа обезбедува апсолутна заштита на Битолското свежо млеко и на тој начин го одржува неговиот врвен квалитет. Битолското млеко се пакува во повеќеслојна амбалажа во асептични услови, со што се продолжува нивната трајност. Треба да се чува на собна температура во оригиналното пакување се’ до нивното отворање.

Варење

Дали Битолското свежо млеко треба да се вари?

Битолското свежо млеко ги нуди сите нутриционистички предности на свежото млеко, а истовремено ја нуди практичната предност на трајното млеко со тоа што може да се консумира без да се вари. Поради квалитетот на суровото млеко кое го откупуваме во „Бимилк“, софистицираната опрема за термичка обработка и асептичната амбалажа која се користи при пакувањето на Битолското свежо млеко, тоа нема потреба да се вари.

Достава

Колку време патува свежото млеко од фарма до полица?

Свежото млеко се испорачува од фарма до вашата трпеза за 1 ден.

Најквалитетното домашно млеко се собира два пати дневно за да остане вкусно, хранливо и свежо, кога ќе стигне на нашата или вашата трпеза. За да биде достапно секој ден, за сите нас.

Рок

Колку трае свежото млеко кога ќе се отвори?

Благодарение на најновата технологија која се користи за производство на свежото млеко, Битолското свежо млеко нема потреба да се вари, а рокот на траење е 3 дена од датумот на отворање на пакувањето. Треба да се чува на собна температура во оригиналното пакување се’ до неговото отворање.

Прашај

Пополнете ги полињата и испратете ни го вашето прашање во врска со Битолското свежо млеко