|
00 / 00

Битолско свежо млеко + Д3 Витамин 1Л

Битолско Трајно млеко 2,8%мм

Битолско Трајно млеко 2,8%мм 1л

Битолско трајно млеко 1,5%мм 1л

Битолско трајно млеко 3,5%мм 1л

Битолско Трајно млеко 0,9%мм 1л

Битолско Трајно млеко со 10 витамини 1л

Информација за производот
Видео Кампањи
Производ и опис
Поединечно пакување
% на млечна маст
Рок на траење и услови на чување
Транспортно пакување
Белковини
Јаглени хидрати
Енергетска вредност
Битолско свежо млеко + Д3 Витамин
Комбиблок 1L
2,8%
Производот трае 30 дена од денот на производство. Да се чува на температура од 0°C до +8°C.
12 х 1L
3,1g
4,5g
232,8 kJ/55,6 kcal
Производ и опис
Поединечно пакување
% на млечна маст
Рок на траење и услови на чување
Транспортно пакување
Белковини
Јаглени хидрати
Енергетска вредност
Битолско долготрајно стерилизирано млеко
Комбиблок 500ml
2,8%
Производот трае 150 дена од денот на производство. Да се чува на собна температура.
12 х 500ml
3,2g
4,5g
234,5 kJ/56,4 kcal
Производ и опис
Поединечно пакување
% на млечна маст
Рок на траење и услови на чување
Транспортно пакување
Белковини
Јаглени хидрати
Енергетска вредност
Битолско трајно млеко (Краткотрајно стерилизирано, хомогенизирано млеко со 2,8% млечна маст)
Комбиблок 1L
2,8%
Производот трае 150 дена од денот на производство. Да се чува на температура од 0°C до 8°C
12 х 1L
3,2g
4,5g
234,5 kJ/56,4 kcal
Производ и опис
Поединечно пакување
% на млечна маст
Рок на траење и услови на чување
Транспортно пакување
Белковини
Јаглехидрати
Енергетска вредност
Битолско долготрајно стерилизирано млеко
Комбиблок 1л
1,5%
Производот трае 150 дена од денот на производство. Да се чува на собна температура.
12 х 1L
3,2g
4,5g
185,3kJ/44,3 kcal
Производ и опис
Поединечно пакување
Mлечна маст
Рок на траење и услови на чување
Транспортно пакување
Белковини
Јаглехидрати
Енергетска вредност
Битолско долготрајно стерилизирано млеко
Комбиблок 1л
3,5%
Производот трае 150 дена од денот на производство. Да се чува на собна температура.
12 х 1L
3,2g
4,5g
260kJ/62,3 kcal
Производ и опис
Поединечно пакување
% на млечна маст
Рок на траење и услови на чување
Транспортно пакување
Белковини
Јаглени хидрати
Енергетска вредност
Битолско долготрајно стерилизирано млеко
Комбиблок 1L
0,9%
Производот трае 150 дена од денот на производство. Да се чува на собна температура.
12 х 1L
3,3g
4,4g
162,8kJ / 38,9kcal
Производ и опис
Поединечно пакување
% на млечна маст
Рок на траење и услови на чување
Транспортно пакување
Белковини
Јаглени хидрати
Енергетска вредност
Битолско трајно млеко (со додадени витамини)
Комбиблок 1L
2,8%
Производот трае 180 дена од денот на производство.
12 х 1L
3,2g
4,5g
234,5 kJ/56,4 kcal
Nazad
|
01 / 02

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Informacije o proizvodu
Proizvod i opis
Pakovanje/SKU
mlečna mast
Rok trajanja i uslovi čuvanja
Transportno pakovanje
Proteini
Ugljeni hidrati
Energetska vrednost
Balans+ jogurt
TTOSO 1kg
1g
25 dana
12 komada
3,2g
5,2g
192kJ/46kcal