Misioni dhe vizioni

Misioni: Sigurimi i konsumatorëve me produkte të shëndetshme, të shijshme dhe ushqyese me qëllim të rritjes së nivelit të vetëdijesit dhe domoshdoshmërisë së një mënyrë të ushqimit të shëndetshëm dhe balancuar.

Vizioni: Ekspansioni dhe zgjerimi i kompanisës në një kompani me marka të forta dhe të njohura evropiane që do t’i zgjojë nevojat dhe dëshirat e konsumatorëve, në radhë të parë për ushqim cilësor dhe një mënyrë të jetesë të shëndetshme.

Politika: Si një kompani që ka vendosur ta mbajë pozicionin lideri në rajonin në fushën e industrisë së qumështit, Bimilk me vendosmëri zbaton sa vijon:

  • I plotëson kërkesat e shprehura dhe të pashprehura të konsumatorëve duke ruajtur nivel të lart të cilësisë dhe sigurimit të produkteve;
  • U siguron klientëve të saj shërbime me cilësi të lartë, duke rishikuar vazhdimisht kërkesat e tyre dhe duke përmirësuar kushtet që u ofron;
  • E përmirëson vazhdimisht sistemin e menaxhimit të cilësisë,sigurimit të ushqimit,mbrojtjes së mjedisit jetësor, mbrojtjes së shëndetit dhe sigurimit të vendit pune;
  • I ndjek dhe pajton aktivitetet e veta me rregulloren ligjore në fuqi dhe kërkesat e tjera të cilat janë të rëndësishme për cilësinë dhe sigurimin e produkteve tona, mbrojtjen e mjedisit jetësor,mbrojtjen e shëndetit dhe sigurimin e vendit pune;
  • Zhvillon marrëdhënie partnere me furnizuesit e vetë, duke i zgjedhur në mënyrë që të sigurojë lëndët, materialet dhe shërbimet me cilësinë më të lartë dhe ndikimin më të vogël negativ mbi mjedisit jetësor;
  • I promovon dhe zhvillon fermat, me rritjen e njohurisë së fermerëve, me qëllim të sigurojë sasi të mjaftueshme të qumështit të papërpunuar, cilësia dhe siguria e të ciliëve duhet ti pjotësojnë standardet më të larta botërore;
  • Vazhdimisht punoj në trajnimin e punonjësve në të gjitha nivelet, duke e rritur vetëdijen për përgjegjësinë e tyre, rëndësinë dhe ndikimin e aktiviteteve të tyre në sigurimin e mjedisit jetësor dhe produktet, si edeh motivimin e tyre për punë suksesshme, siguruese dhe efikase
  • Planifikon dhe menaxhon të gjitha proceset në mënyrë që mundëson plotësimin e qëllimëve me kosta sa më të ulëta, shfrytëzimin optimal e burimeve natyrore dhe ndikimin më të vogël negativ mbi mjedisit jetësor, shëndetit dhe sigurimit të punonjësve, si dhe të gjithë atyre që janë në lokacionet e Bimilk
  • Identifikon dhe zbaton procedurat për të përmirësuar efikasitetin në lidhje me përdorimin e materialeve dhe burimeve natyrore, reduktimin ose eliminimin e lëndëve të dëmshme, parandalimin e ndotjes dhe trajtimin e kontrolluar të mbetjeve ;
  • I merr në konsideratë mëndimet dhe propozimet e të gjitha palëve të interesuara dhe i informon për vendosmërinë e saj në lidhje me këtë Politikë, në përputhje me që të gjithë punonjësit i kryejnë aktivitetet e tyre dhe mbajnë përgjigjësi për ta;
Scroll to Top

Веб страната користи колачиња за да овозможи најдобро искуство. Со користење на bimilk.mk се согласувате со нашата политика за приватност и користењето на колачиња во согласност со нашата политика за колачиња.